Strona główna     |     O firmie     |     Oferta     |     Oprogramowanie     |     Informacje     |     Kontakt

Subiekt nexo (program sprzedażowo-magazynowy)

Subiekt nexo to program kompleksowo wspomagający obsługę sprzedaży w małych i średnich firmach – sklepach, hurtowniach, warsztatach, zakładach usługowych itp. Przyjazny, intuicyjny interfejs ułatwia i przyspiesza pracę, a bogata funkcjonalność zaspokoi potrzeby nowoczesnych przedsiębiorców, bez względu na branżę.

Subiekt nexo PRO to rozszerzona wersja Subiekta nexo

Subiekt nexo PRO dodatkowo pozwala na obsługę przedsiębiorstwa wielooddziałowego. Umożliwia zaawansowane nadawanie cen towarom poprzez cenniki główne i dodatkowe. Wyróżnia się rozbudowan± obsług± zamówień – dla wersji PRO stworzono m.in. widoki robocze (Asortyment na zamówieniach do obsługi pozycji zamówienia, Asortyment na wyczerpaniu, Asortyment na zleceniach), które ułatwiaj± logistykę zamówień zarówno w przypadku klientów, jak i dostawców.

Rachmistrz nexo - ksi±żka przychodów i rozchodów.

Rachmistrz nexo to system obsługi uproszczonej księgowości, przeznaczony dla firm prowadz±cych księgę przychodów i rozchodów lub rozliczaj±cych się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Bogata funkcjonalność i prosta, intuicyjna obsługa to atuty, które sprawiaj±, że ewidencja księgowa z Rachmistrzem nexo przebiega szybko i sprawnie.

Rachmistrz nexo PRO

Rachmistrz nexo PRO to rozszerzona wersja Rachmistrza nexo

Rachmistrz nexo PRO jest rozszerzon± wersj± Rachmistrza nexo, zapewniaj±c± dużo większ± elastyczność. Oprócz pełnej funkcjonalności standardowego systemu pozwala m.in. tworzyć własne raporty i wydruki, na własny sposób opisywać zdarzenia gospodarcze (np. dodatkowymi transakcjami VAT), dokonywać analizy zapisów według różnorodnych cech z wykorzystaniem tzw. pól własnych, czy też rozliczać rozrachunki ratalnie lub ewidencjonować je według własnych typów. Możliwa jest także realizacja indywidualnych rozwi±zań poprzez tzw. punkty rozszerzeń i Sferę dla Rachmistrza nexo.

Rewizor nexo

Rewizor nexo - Nowoczesny system finansowo-księgowy do sprawnego prowadzenia ksi±g rachunkowych
Rewizor nexo wspiera księgowych na każdym etapie pracy: od zarz±dzania planami kont, dekretacji i księgowania, poprzez ewidencje VAT, pojazdów, umów i płac, obsługę środków trwałych, po wystawianie deklaracji skarbowych, operacje kasowe i operacje na rachunkach bankowych oraz ewidencjonowanie i rozliczanie rozrachunków. Mimo bogatej funkcjonalności wyróżnia się prost±, intuicyjn± obsług±.

Rewizor nexo PRO - rozszerzona wersja Rewizora nexo
Rewizor nexo PRO jest rozszerzon± wersj± Rewizora nexo, stworzon± dla tych, którzy potrzebuj± elastycznego, otwartego systemu finansowo-księgowego. Oprócz pełnej funkcjonalności standardowego programu zawiera wiele dodatkowych rozwi±zań. Pozwala m.in. wykorzystywać wielopoziomowe konta kartotekowe, tworzyć własne raporty i wydruki, na własny sposób opisywać zdarzenia gospodarcze (np. dodatkowymi transakcjami VAT), dokonywać analizy zapisów wg różnorodnych cech wykorzystuj±c tzw. pola własne, czy też rozliczać rozrachunki ratalnie lub ewidencjonować je według własnych typów. Poprzez tzw. punkty rozszerzeń i Sferę dla Rewizora możliwa jest realizacja indywidualnych rozwi±zań, dostosowanych do specyfiki firmy.

 
Godziny otwarcia

pon-pi±tek
08:30 - 16:30
Szybki kontakt

tel. kom 609-328-097
tel. kom 501-013-588

Masz pytania?